Castingbyrå

TeaterStudio får en del spørsmål fra personer som ønsker å registrere seg hos et castingbyrå. Her er derfor en oversikt over castingbyråer.

Du kan registrere deg hos de fleste castingbyråene via deres hjemmesider eller sende dem en mail. Enkelte castingbyråer har også «drop-in» registrering på mandager. 

Nesten alle castingbyråene holder til i Oslo. Castingbyråene Aprilla Casting, Ingvild Casting og Nina Knag Casting holder til i Oslo og Bergen. Nina Erdahl Casting holder til i Tromsø, og Face holder til i Fredrikstad.